Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Stichting Met MaatKracht

Het team van Stichting Met MaatKracht doet zijn uiterste
best om eenieder zoveel mogelijk van dienst te zijn. In de praktijk kan het
echter gebeuren dat je als cursist/klant toch niet helemaal tevreden bent of
een klacht hebt.  

Klachtenprocedure

Mocht je een klacht willen indienen dan kun je je in eerste
instantie telefonisch tot ons wenden om te zoeken naar een mogelijke oplossing .
Wil je na dit contact je klacht doorzetten dan dient deze schriftelijk te
worden ingediend (klachtenbeheer@metmaatkracht.nl).
Op het moment dat je klacht is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk in
behandeling genomen. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Binnen 2
weken zul je van de afdeling klachtenbeheer een schriftelijke reactie
ontvangen. Stichting Met MaatKracht zal haar uiterste best doen om de ontvangen
klacht binnen 4 weken op te lossen. Mochten we onverhoopt toch iets langer
nodig hebben dan word je daar binnen 4 weken schriftelijk van op de hoogte
gesteld.
Klachten worden gearchiveerd en 5 jaar bewaard.

Nederlandse Vereniging voor NLP

Het kan voorkomen dat we onverhoopt een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen. Is dat het geval dan verwijzen we je naar de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) waar Stichting Met MaatKracht bij aangesloten is. De NVNLP heeft een onafhankelijke, professionele klachtenprocedure voor haar leden en zij zullen ook jouw belangen behartigen. Mocht hiervan gebruik gemaakt worden, is de uitspraak bindend voor Stichting Met MaatKracht en de evt. consequenties zullen door ons worden afgehandeld.

De klachtenregeling van de NVNLP kun je hieronder in pdf-formaat downloaden.

Https://www.nvnlp.nl/userfiles//uitgangspunten/370_nvnlp_klachtenprotocol.pdf?sid=1