Merkt u ook dat er een groot verschil is tussen mensen die het primaire proces verzorgen en degenen die dat primaire proces faciliteren. En wilt u aan de slag om uw organisatie gesmeerder te laten lopen?

In organisaties kun je twee werelden onderscheiden. Een leefwereld waar mensen aan het werk zijn en allerlei taken vervullen. Deze mensen zijn bezig met het primaire proces van de organisatie. Dat zijn de professionals van een organisatie. Bijvoorbeeld de docenten van een school of verpleegkundigen en artsen van een zorginstelling.
Daarom heen zit een systeemwereld van mensen die niet bezig zijn met het primaire proces maar vooral bezig om het primaire proces in goed banen te leiden. Ze maken allerlei regels die zorgen dat de leefwereld goed geolied loopt. Om de systeemwereld zit ook weer een buitenschil met allerlei regels die zorgen dat organisatie naar hun standaard goed werk verrichten. In de praktijk gaan de regels van buiten naar binnen. Een goede systeemwereld faciliteert de leefwereld.

In het centrum van deze twee werelden staat in feite de missie van een organisatie. In deze workshop noemen we dat de Bedoeling.
Een goede systeemwereld faciliteert de efficiëntie van de leefwereld. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat klanten niet vier keer hetzelfde formulier moeten invullen of dat de buitenwereld in elk geval een consistent beeld krijgt van de organisatie. Een goede systeemwereld zorgt ervoor dat de planning zodanig is dat mensen en locaties beschikbaar zijn als het nodig is.

Soms gaat het mis. Dat komt omdat de systeem wereld gericht is op de leefwereld. Maar de mensen in de systeemwereld maken geen deel uit van de leefwereld. Dan ontstaan er allerlei regels die incident gericht zijn.

Uit onderzoek blijkt dat voor al organisaties die werken vanuit de Bedoeling heel succes vol zijn terwijl organisatie die van buiten naar binnen werken het niet zo goed doen. We hebben deze workshop ontwikkeld om te zorgen dan mensen in de leefwereld of in de systeemwereld gaan werken vanuit de Bedoeling.

De workshop bestaat uit twee dagdelen:

In het eerste dagdeel wordt het principe van de leefwereld en de systeemwereld uitgelegd en de Bedoeling ontwikkelt met daarin het ondersteunende gedrag vanuit de bijbehorende waarden en normen. De workshop eindigt met een huiswerk oefening.

In het tweede dagdeel gaan we kijken naar de ervaringen om te werken vanuit de Bedoeling en hoe om te gaan met regels die storend zijn in het werken vanuit de Bedoeling.
De workshop is gebaseerd op het boek van W. Hartman Verdraaide organisaties.